Informare GDPR

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștinţă aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecţia datelor („GDPR”) și legislaţia naţională în vigoare.

1. Informaţii generale

Noi, societatea , cu sediul social în , înregistrată sub nr. , („Societatea“), reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societăţii cu protecţia datelor sunt e-mail: contact@cramabasilescu.ro, telefon: 0745 523 537

2. Când colectăm date despre dvs.?

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

• Sunteţi clientul/beneficiarul unei activităţi comerciale pe care o achiziţionăm/prestăm;

• Cumpăraţi sau utilizaţi oricare dintre produsele și serviciile noastre;

• Vizitaţi sau navigaţi pe site-ul nostru sau alte site-uri ale ;

• Vă înregistraţi pentru un anumit produs sau serviciu (exemplu: creare cont utilizator pe Site-ul https://cramabasilescu.ro/);

• Ne contactaţi prin diverse canale, sau ne solicitaţi informaţii în legatură cu un produs sau serviciu, inclusiv canalele de comunicare asociate aplicaţiilor social media cum ar fi Facebook, LinkedIn, etc.;

• Aţi acordat permisiunea altor societăţi, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociaţii noștri, precum și unor terţi furnizori sau contractanţi ai noștri, să facă schimb de informaţii cu noi cu privire la dvs.;

• Vă abonaţi la comunicări de marketing (Newsletters), alerte sau alte servicii oferite de noi;

• Atunci cănd datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

• De asemenea, colectăm informaţii de la anumite organizaţii, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenţii de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenţii de verificare/control, agenţii de calculare a facturii și prestatori servicii contractate;

• Utilizăm cookie-uri (fisiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legatură cu modul de a opta pentru renunţarea la acestea, vă rugăm să consultaţi secţiunea Cookie-uri pe site-ul nostru https://cramabasilescu.ro.

3. Scopul prelucrării

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

• în scopul asigurării unei interacţiuni și stabilirea unei relaţii cu dvs. atunci când avem o relaţie contractuală sau un interes legitim;

• furnizării de produse / prestării de servicii; 

• în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ale Societăţii;

• în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societăţii;

• în următoarele scopuri, toate vizând domeniul IT, în măsura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele:

– Furnizarea de informaţii cu privire la oferte comerciale;

– Furnizarea de informaţii cu privire la test drive-uri;

– Furnizarea de informaţii cu privire la evenimentele Societăţii;

– Furnizarea de informaţii;

– Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele și serviciile Societăţii referitor la gradul de mulţumire a clienţilor.

4. Categoriile de prelucrate

În sunt prelucrate urmatoarele categorii de date:

• Numele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax

• Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-aţi făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Relaţii cu Clienţii, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidenţe ale unui contact cu noi;

• Informaţii privind contul dvs., cum ar fi datele plăţilor datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizaţi, numerele de cont sau alte informaţii în legatură cu contul dvs. sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare client;

• Informaţii privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informaţii de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii (pentru conturile on-line deschise de fiecare client pe web-site-ul companiei noastre);

• Preferinţele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viaţă atunci când ne spuneţi care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizaţi produsele și serviciile ;

• Preferinţele în materie de marketing.

• Istoricul dvs. de navigare. Dacă ne-aţi dat permisiunea, colectează categoriile de site-uri web pe care aţi navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzică sau știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigaţi, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informaţii privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arată reclame personalizate. Puteţi să renuntaţi la reclame conform secţiunii Cookie-uri pe site-ul nostru https://cramabasilescu.ro/ sau, în cazul marketingului, prin intermediul secţiunii Setări privind Protecţia Datelor;

• Informaţiile pe care le obţinem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenţii de prevenire a fraudelor, precum și de alţi furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online;

• Pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanţii nostri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă sunteţi de acord să autorizaţi înregistrarea și transcrierea, continuaţi apelul cu consultanţii noștri. În cazul în care nu doriţi acest lucru, vă rugăm să închideţi apelul și să ne contactaţi prin celelalte mijloace de comunicare astfel cum sunt prezentate în prezentul document;

• Pentru programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.

• Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

• Răspunsurile la invitaţii și confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre. Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală. Nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca. Intenţia nu este de a prelucra acest tip de date decât dacă ne furnizaţi în mod explicit date cu caracter personal sensibile (de exemplu, cerinţe specifice referitoare la afilierea sindicală sau datele biometrice, în situaţiile în care sunteţi angajaţii noștri).

5. Temeiul juridic al prelucrării

• Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menţionate mai sus este:

• Contractul de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteţi parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

• Interesele comerciale legitime ale Societăţii, de exemplu, prevenirea fraudelor, menţinerea securităţii serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătăţirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveţi dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societăţii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acţiona în justiţie contra oricărei activităţi ilegale sau care prejudiciază Societatea;

• Conformarea cu o cerinţă legală imperativă, de exemplu, cerinţe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri și dreptul dvs. de a restricţiona utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate;

• În plus, în măsura în care aţi fost de acord, consimţământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimţământului reprezintă un scop adiţional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteţi parte și nu conditionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale;

• Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

6. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciţi:

• furnizorii implicaţi în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul online ;

• autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale);

• contabili, auditori, experţi judiciari, avocaţi sau alţi asemenea consilieri externi ai Societăţii sau către terţe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari);

• furnizorii Societăţii implicaţi în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

7. Datele colectate în mod automat

Când vizitaţi Site-ul, noi colectăm date în mod automat prin browserul sau dispozitivul dvs., prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Vă rugăm să consultaţi Politica de utilizare Cookies pentru informaţii suplimentare cu privire la aceste practici https://https://cramabasilescu.ro//ro/cookie-policy.

8. Controalele de marketing

Dacă nu mai doriţi să primiţi comunicări de marketing de la noi (Newsletters), actualizaţi-vă preferinţele în profilul sau contul dvs., sau accesaţi secţiunea de „Unsubscribe”. Dacă renunţaţi la primirea comunicărilor de marketing de la noi, este posibil să vă trimitem în continuare mesaje legate de comenzile dvs., sau alte mesaje legate de administrarea contului de utilizator sau actualizarea politicilor noastre, la care nu puteţi renunţa, atât timp cât aveţi un cont de utilizator activ sau un contract/comandă în desfășurare cu noi.

9. Perioada de păstrare

Vom păstra datele dvs. personale atât timp cât este necesar, sau permis având în vedere scopul (scopurilor) pentru care au fost obţinute și în conformitate cu cele prezentate în această Notă de informare. Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de păstrare înclud:

• durata de timp în care avem o relaţie în desfășurare cu dvs;

• perioada de timp necesară executării obligaţiilor și drepturilor asumate contractual, respectiv pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de cerinţele legale de păstrare a informaţiilor, al legislaţiei fiscale/financiare, al altor legi, reglementări și/sau altor prevederi specifice;

• dacă există o obligaţie legală sub a cărei incidentă cădem;

• dacă păstrarea este recomandabilă în lumina poziţiei noastre juridice (precum punerea în aplicare a Termenilor și condiţiilor, termenelor de prescriptie aplicabile, a litigiilor sau a investigaţiilor de reglementare). Când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, le vom șterge sau le vom distruge în siguranţă. Vom analiza, de asemenea, dacă și cum putem minimiza în timp datele personale pe care le folosim și dacă putem anonimiza datele dvs. personale astfel încât să nu mai mai poata fi asociate cu dvs. sau să vă identifice, caz în care putem utiliza aceste informaţii fără altă înștiinţare în plus.

10. Transferul către terţe ţări și măsuri de siguranţă

În funcţie de locaţiile în care se află serverele sau ale împuterniciţilor săi, pe care vor fi stocate datele sau în funcţie de locul în care se află anumiţi destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, după caz, în alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spatiului Economic European. Cu excepţia cazului în care legea impune expres altfel sau a cazului în care este strict necesar pentru îndeplinirea de către a contractului, respectiv a obligaţiilor asumate, nu vom transfera datele cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European. În ipoteza în care, în vederea executării contractului și a obligaţiilor asumate, trebuie să transfere date în terţe ţări, vom transfera numai acele date personale strict necesare în vederea executării contractului și/sau obligaţiilor asumate. În alte situaţii decât cele menţionate mai sus, dacă, cu titlu excepţional, în vederea executării unui contract cu un terţ și/sau a unor obligaţii asumate faţă de terţi, efectuează, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa unui terţ, un transfer de date cu caracter personal ce vă privește, într-un stat terţ, măsuri de protecţie determinate vor fi implementate în situaţia unui astfel de transfer, iar persoanele vizate vor fi notificate în consecinţă.

11. Servicii terţa parte

Aceasta Notă de informare nu abordează, și noi nu suntem responsabili pentru, practicile de colectare, utilizare, dezvăluire sau de securitate, sau alte practici, ale oricarei terţe parţi, inclusiv orice terţa parte care rulează un serviciu la care Site-ul nostru furnizează link-uri. Includerea unui link în cadrul Site-ului nostru nu implică faptul că noi aprobăm serviciul către care direcţioneaza link-ul.

12. Utilizarea de către minori

Site-ul și serviciile noastre nu sunt direcţionate pentru persoane cu o vârsta de mai puţin de șaisprezece (16) ani, și noi nu colectăm cu bună știinţă Date personale de la astfel de persoane. Dacă vârsta dvs. este sub vârsta relevantă pentru consimţământ în jurisdicţia dvs., veţi avea nevoie de permisiunea părintelui sau a tutorelui dvs. legal pentru a utiliza Site-ul și serviciile noastre. Vă rugăm să vă consultaţi cu părintele sau tutorele dvs. legal înainte de a utiliza Site-ul sau serviciile noastre. Dacă ne furnizaţi date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub șaisprezece (16) ani, declaraţi că aveţi autoritatea corespunzătoare pentru a face acest lucru și că puteţi demonstra la cererea companiei această autoritate.

13. Modificări aduse

Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Nota noastră de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate schimba din când în când și orice modificare a declaraţiei va fi comunicată prin intermediul unui e-mail sau al unui anunţ pe site-ul nostru. Mailul îl veţi primi atât timp cât sunteţi înregistraţi în bazele noastre de date cu o adresa de email.

14. Securitatea datelor cu caracter personal

Respectăm proceduri stricte de securitate privind stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și le protejăm împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Putem divulga informaţiile dvs. unor terţe părti de încredere pentru scopurile stabilite în această Notă de informare. Solicităm tuturor părtilor terţe să dispună de măsuri tehnice și operaţionale adecvate de securitate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislaţia UE privind normele de protecţie a datelor.

15. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

• Dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazeaza pe consimţământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

• Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective și la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

• Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

• Dreptul la opoziţie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

• Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

• Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

• Dreptul de a depune o plângere – poate fi exervitat în cazul în care consideraţi că drepturile de care beneficiaţi în calitate de persoană vizată au fost încălcate. Vă puteţi adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteţi introduce o acţiune în justiţie, pe rolul instantelor judecătorești competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legatură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor, alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos. Ne puteti contacta:

• Prin email – la adresa: contact@cramabasilescu.ro; sau

• Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă – la Sediul Societăţii (la adresa menţionată la pct. 1); sau

• Telefonic – la numărul: Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei informări privind protecţia datelor dumneavoastră – puteţi să găsiţi pe pagina web a Societăţii – secţiunea Protecţia Datelor.