Termeni și Condiţii

Generalităţi

Termeni legali
LA VIE SRL a depus toate diligenţele pentru a se asigura că informaţiile furnizate pe acest website sunt corecte şi complete la momentul publicării. Cu toate acestea, pot să apară erori neintenţionate sau accidentale, pentru existenţa cărora ne cerem scuze.

LA VIE SRL nu oferă niciun fel de garanţie cu privire la informaţiile publicate pe acest website, inclusiv (hiper)link-uri externe sau orice alt conţinut care poate fi folosit direct sau indirect prin intermediul website-ului LA VIE SRL. De asemenea, LA VIE SRL îşi rezervă dreptul să aducă modificări acestui website fără notificări prealabile.

LA VIE SRL nu poate fi responsabil în privinţa erorilor sau omisiunilor de pe website-ul LA VIE SRL. Așadar, orice decizie luată pe baza informaţiilor publicate pe website-ul LA VIE SRL este în totalitate responsabilitatea respectivului utilizator.

LA VIE SRL nu poate fi responsabil pentru pierderi directe, indirecte sau de orice fel ale utilizatorului, rezultate din orice motiv prin folosirea directă sau indirectă a informaţiilor publicate pe website-ul LA VIE SRL.

LA VIE SRL nu susţine sau garantează că funcţiile sau serviciile de pe website-ul LA VIE SRL vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defectele vor fi corectate, sau că website-ul LA VIE SRL şi/sau serverul care îl găzduiește nu sunt virusate şi nu au alte elemente dăunătoare. În limitele legii, LA VIE SRL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daună rezultată din funcţionarea sau disfuncţiile website-ului LA VIE SRL, sau din orice alte servicii sau componente tehnice conexe.

Drepturi de proprietate
Dacă nu este altfel specificat, drepturile de autor asupra paginilor şi conţinutului publicat pe website-ul LA VIE SRL şi a materialelor utilizate pentru acesta se află exclusiv în proprietatea LA VIE SRL. Reproducerea paginilor sau a conţinutului acestui website este permisă doar în scopuri personale, informative. Orice altă reproducere sau utilizare este strict interzisă.

Prevederile de mai sus se aplică şi descărcării directe sau indirecte de software prin intermediul site-ului LA VIE SRL. În cazul în care hiperlinkurile externe dau acces la software aparţinând unei terţe părţi, termenii şi condiţiile de utilizare ale proprietarilor produsului vor avea întâietate şi drepturile lor trebuie respectate.

Protecţia datelor personale

Prevederi Generale
LA VIE SRL respecta dreptul la intimitate si viata privata. De asemenea, LA VIE SRL respecta si se conformeaza legislatiei in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal legea nr. 677/2001 si Legea nr. 506/2004.

In cele ce urmeaza sunt prezentate informatii generale despre datele personale pe care LA VIE SRL le poate colecta prin intermediul prezentului website si modul in care aceste date pot fi procesate. De asemenea, sunt prevazute instructiuni in cazul in care utilizatorul nu doreste ca datele sale personale sa fie colectate sau diseminate atunci cand viziteaza website-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
LA VIE SRL nu colecteaza nicio informatie care ar putea permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, numar de telefon, email), in afara cazului in care acestea sunt oferite in mod voluntar de utilizatori. Furnizarea voluntara de informatii este considerata si reprezinta consimtamantul explicit si neechivoc al utilizatorului ca datele sale personale sa fie folosite de LA VIE SRL in conformitate cu termenii prezentilor temeni si conditii de utilizare a website-ului.

Daca utilizatorul nu vrea ca datele sale sa fie prelucrate sau daca este minor si nu are acordul reprezentantului legal, este rugat sa nu furnizeze niciun fel de date cu caracter personal. Refuzul de a furniza datele personale face imposibila accesarea unora dintre componentele website-ului. Daca utilizatorul a comunicat deja datele sale personale si vrea ca acestea sa fie scoase din baza de date a webite-ului, poate solicita oricand acest lucru (direct sau prin reprezentantul legal, dupa caz), folosind pagina Contact.

Atunci cand utilizatorul website-ului furnizeaza date personale, LA VIE SRL le poate folosi in urmatoarele scopuri declarate, daca altele nu sunt specificate:
a) stocarea si procesarea acelor informatii pentru a intelege mai bine nevoile utilizatorilor si pentru a imbunatati comunicarea cu acestia;
b) pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a raspunde unei solicitari pe care acesta a transmis-o LA VIE SRL;

LA VIE SRL va pastra confidentialitatea datelor personale ale utilizatorilor, le va prelucra cu buna-credinta si le va dezvalui tertilor autorizati numai in conformitate cu legislatia in vigoare.

Utilizatorilor website-ului le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv, dar fara limitare la dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor etc.

Confidenţialitate
Pentru a servi în mod optim exigenţele utilizatorilor, LA VIE SRL are nevoie de informaţiile oferite de utilizatori şi este necesar ca LA VIE SRL sa poată folosi aceste informaţii gratis.

 

Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresa:

LA VIE SRL SRL
Tel/fax: +4 – 0244271053
contact@cramabasilescu.ro
Str. Nucetului nr. 23, Urlaţi, jud. Prahova, România